Pagedale Housing Authority logo

Pagedale Housing Authority

Pagedale Housing Authority obezbjeđuje pristupačno stanovanje za domaćinstva sa niskim i umjerenim prihodima u gradu Pagedale kroz svoj program javnog stanovanja. Sva imanja održava i njima upravlja County Housing.

Ako ste stanovnik Pagedalea zainteresiran za pronalazak smještaja, imajte na umu da su sve naše liste čekanja trenutno zatvorene. Možeš prijavite se da budete obaviješteni kada se liste čekanja ponovo otvore. Također možete saznati više o stanovanju ako posjetite našu stranica sa stambenim programima .

Članovi odbora Pagedale

Headshot of Dr. Keith Mosby

Dr. Keith Mosby

Chair

Headshot of Robert Smith

Robert Smith

Vice Chair

Headshot of Verna Belton

Verna Belton

Commissioner

Headshot of Erica Edwards

Erica Edwards

Commissioner

Headshot of Lorraine Mosby

Lorraine Mosby

Commissioner

Nadolazeći događaji

Housing Authority of Pagedale Board of Commissioners Meeting

Meeting will start at noon.

Housing Authority of Pagedale Board of Commissioners Meeting

Meeting will start at noon.

Housing Authority of Pagedale Board of Commissioners Meeting

Meeting will start at noon.

Housing Authority of Pagedale Board of Commissioners Meeting

Meeting will start at noon.

Paketi i zapisnici prethodnih sastanaka odbora