Olivette Housing Authority logo

Olivette Housing Authority

Olivette Housing Authority pruža pristupačno stanovanje za domaćinstva sa niskim i umjerenim prihodima u Olivetu kroz svoj program javnog stanovanja. Sva imanja održava i njima upravlja County Housing.

Ako ste stanovnik Olivettea zainteresirani za pronalazak smještaja, imajte na umu da su sve naše liste čekanja trenutno zatvorene. Možeš prijavite se da budete obaviješteni kada se liste čekanja ponovo otvore. Također možete saznati više o stanovanju ako posjetite našu stranica sa stambenim programima .

Članovi odbora Olivete

Headshot of Nikeyia Ingram

Nikeyia Ingram

Chair

Headshot of Ellen Schapiro

Ellen Schapiro

Vice Chair

Headshot of Stephanie Afful

Stephanie Afful

Commissioner

Headshot of Suzanne Antoine

Suzann Antoine

Commissioner

Dona Turpin

Commissioner

Nadolazeći događaji

Housing Authority of Olivette Board of Commissioners Meeting

Meeting will be held at Olivette City Center, 1140 Dielman Road, Olivette, MO 63132 and will start at noon.

Housing Authority of Olivette Board of Commissioners Meeting

Meeting will be held at Olivette City Center, 1140 Dielman Road, Olivette, MO 63132 and will start at noon.

Paketi i zapisnici prethodnih sastanaka odbora