Hillsdale Housing Authority logo

Hillsdale Housing Authority

Hillsdale Housing Authority pruža pristupačno stanovanje za domaćinstva sa niskim do umjerenim prihodima u selu Hillsdale kroz svoj program javnog stanovanja. Sva imanja održava i njima upravlja County Housing.

Ako ste stanovnik Hillsdalea zainteresovan za pronalazak smještaja, imajte na umu da su sve naše liste čekanja trenutno zatvorene. Možeš prijavite se da budete obaviješteni kada se liste čekanja ponovo otvore. Također možete saznati više o stanovanju ako posjetite našu stranica sa stambenim programima .

Članovi odbora Hillsdale

Headshot of Margo McElroy

Margo McElroy

Chair

Elmira Gilmore

Commissioner

Headshot of Rhonda Johnson

Rhonda Johnson

Commissioner

Headshot of Brenda Nash

Brenda Nash

Commissioner

Nadolazeći događaji

Housing Authority of Hillsdale Board of Commissioners Meeting

Meeting will be held at the Housing Authority of St. Louis County, 8865 Natural Bridge, St. Louis MO 63121 and will start at 12:30 p.m.

Housing Authority of Hillsdale Board of Commissioners Meeting

Meeting will be held at the Housing Authority of St. Louis County, 8865 Natural Bridge, St. Louis MO 63121 and will start at 12:30 p.m.

Paketi i zapisnici prethodnih sastanaka odbora