Vijesti i članci

Scam Alert
Saznajte više o prevarama usmjerenim na pojedince koji traže pristup listi čekanja Housing Choice Voucher (HCV)...
Stambena uprava okruga St. Louis poduzima stalne korake ka ostvarivanju većeg utjecaja i uspostavljanju odnosa sa stanovnicima kojima je potrebno...
„Potreba za domom je univerzalna, a County Housing radi kako bi osigurao da ljudi s niskim i umjerenim prihodima tu...
Pogledajte potpune rezultate drugog godišnjeg pregleda usluge County Housing...
Lokalni zvaničnici u County Housing-u su optimistični da će novi mandat HUD-a pomoći da vaučeri za izbor smještaja koje izdaju...
Posjeta je ukazala na dugogodišnje napore stambene uprave okruga St. Louis, grada Wellstona i mnogih drugih partnera da spreče rušenje...