Vaša prava

Kao učesnik u programu javnog stanovanja, od suštinske je važnosti da budete svjesni svojih prava kako biste osigurali fer i pravično stambeno iskustvo. Ispod je pregled vaših ključnih prava i zaštite kao učesnika u programu:

Nediskriminacija: Imate pravo na pravičan tretman i bez diskriminacije od strane Uprave za stanovanje na osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, vjere, pola, invaliditeta ili porodičnog statusa.

Ako smatrate da postoje problemi sa sigurnošću vašeg doma ili usklađenošću sa standardima kvalitete stanovanja, imate pravo zatražiti inspekciju od strane County Housinga kako bi riješili ove probleme.

Imate pravo da tražite razumne prilagodbe ili modifikacije ako vi ili član domaćinstva imate invaliditet, osiguravajući jednak pristup stanovanju i uslugama. Možete zatražiti razuman smještaj tako što ćete podnijeti zahtjev na ra@countyhousing.org ili kontaktirati svog upravitelja nekretnine.

County Housing mora poštovati vaša prava na privatnost i pridržavati se važećih zakona i propisa prilikom prikupljanja i korištenja vaših osobnih podataka.

Neformalno rješavanje sporova: Ako imate spor s županijskim stambenim zbrinjavanjem, rješenje možete tražiti putem neformalnog procesa. Ovo može uključivati ​​sastanke ili sesije medijacije za rješavanje problema bez pravnog postupka.

Neformalno saslušanje: Kada County Housing donese odluku o sljedećem, a vi se ne slažete s ishodom, možete zatražiti neformalno saslušanje kod County Housinga tako što ćete nazvati svoj ured za upravljanje imovinom u vezi s:

  • Prihodi i/ili najamnina
  • Odgovarajuća komunalna naknada
  • Ispravna veličina jedinice
  • Prestanak pomoći

Ako smatrate da su vaša prava povrijeđena, imate pravo zatražiti pravni savjet i istražiti pravne lijekove.

Imate pravo tražiti pravni savjet i zastupanje ako naiđete na sporove ili probleme u vezi sa vašim učešćem u programu javnog stanovanja. Organizacije za pravnu pomoć mogu ponuditi pomoć u razumijevanju i zaštiti vaših prava.

Ako ste preživjeli nasilje u porodici, nasilje na spojevima, seksualni napad ili uhođenje, imate prava i zaštitu prema Zakonu o nasilju nad ženama (VAWA). Ovo uključuje pravo da zatražite izmjene vašeg zakupa ili vaučera kako biste poboljšali vašu sigurnost i sigurnost. Možete dobiti pomoć i pronaći više informacija o VAWA putem web stranice HUD-a.