Obrazac za ažuriranje informacija o listi čekanja

Od ključne je važnosti da nas obavijestite o svim promjenama u vašim kontakt podacima ili sastavu domaćinstva. Ako to ne učinite, može doći do brisanja sa liste čekanja.

Ako želite, ovaj obrazac možete odštampati i poslati poštom .